United Kingdom Flag Polska Italy Spanish Portuguese Czech Ukrainian Russian Chinese Turkey Ukraine
Rejestracja ucznia
Uczeń
Nowy użytkownik będzie logował się do systemu tym loginem. Podczas pierwszego logowania powinien kliknąć przycisk 'Nie mam hasła', a następnie ustalić swoje własne hasło.
Hasło musi mieć minimum 6 znaków, przynajmniej jedną wielką literę, małą literę, cyfrę, znak specjalny taki jak: !@#$%^&*
Opiekun prawny
Nowy użytkownik będzie logował się do systemu tym loginem. Podczas pierwszego logowania powinien kliknąć przycisk 'Nie mam hasła', a następnie ustalić swoje własne hasło.
Hasło musi mieć minimum 6 znaków, przynajmniej jedną wielką literę, małą literę, cyfrę, znak specjalny taki jak: !@#$%^&*